torsdagen den 2:e september 2010

Testa vad öppenheten innebär!

Idag gjorde jag slag i saken och anmälde mig till PLENK 2010. PLENK står för personal learning environments and knowledge (http://connect.downes.ca/index.html). Det är en s.k. öppen kurs där vem som helst får delta. Man kan registrera sig för poäng om man vill en in mitt fall är det snarare en fråga om att utforska detta med ett "personal learning environment i praktiken". Som jag har har förstått det krävs egen drivkraft för att det skall bli intressant. Å andra sidan är det ingen som kommer att jaga mig om jag inte bidrar med något. Kursledningen kommer att bidra med återkommande nyhetsbrev och någon sorts struktur. Vi får se vad det blir av detta. Så här beskrivs kursen:

"PLENK2010 will be offered as a connectivist course, therefore offering participants to acquire the experience of developing and working within a learning network while studying the body of relevant research.
In a connectivist course course materials and course content are defined by participants as the course progresses, rather than prior to the course by instructors. Though the course outline defines a set of selected topics, these function as signposts for an iterative process of search, practice and reflection, as described here: http://connect.downes.ca/how.htm
To facilitate this process, course facilitators will maintain the following levels of course support:
  • a course wiki, which may be edited by participants, describing the course outline
  • a daily newsletter, which will aggregate student blogs, Twitter posts, and discussion posts
  • each Sunday readings and resources will be posted to the wiki and (on Monday) to the Daily
  • a Moodle discussion forum, read and responded to by course facilitators
  • Wednesday Elluminate session, usually featuring a relevant guess speaker
  • Friday Elluminate session, as a weekly review with course facilitators
The course may not be limited to this level of support as course participants are encouraged to develop their own course supports and to share those supports with other participants. Examples of such supports in previous courses have included concept maps, Google groups, Second Life sessions, in-person meetings, course-meetups, and more. Facilitators will participate in these additional supports as possible given time and facilities constraints".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar