torsdag 9 september 2010

Dubbel betalning

I artikeln "A challenge to new Canadian copyright law" skriver Tony Bates om organisationen Access Copyright som skall bevaka royalties för material som används i kurser. Tydligen skall man betala för material med copyright i förhållande till antalet studenter i en kurs. Detta är kanske inget nytt "hot" men AC tänker sig tydligen att man skall betala även för anvisade hyperlänkar i kurser i de fall där dessa går till material med copyright. Detta låter inte klokt, tycker jag.

Idag finns två sorters material, det som är belagt med copyright och som vi har tillgång till via biblioteken som i sin tur betalar höga avgifter till förläggarna och det som finns fritt tillgängligt på nätet.

I den diskussion som följer framgår att det är en ganska absurd situation att vi skall publicera oss i tidskrifter och böcker utan att få betalt och sedan får vi återköpa det som vi en gång producerade med allmänna medel för att få tillgång till materialet. Särskilt IGI-Global (som jag själv i någon sorts publiceringsbehov har skrivit för) nämns som avskräckande exempel.

I diskussionsinläggen framförs den generella frågan om varför vi skall publicera oss gratis i slutna tidskrifter där vi sedan på ett eller annat sätt måste betlaa för att få tillgång till texterna. En allmän uppmaning är att undvika de slutna tidskrifterna.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar