måndag 6 september 2010

Det som inte finns på nätet finns inte!

Själv föredrar jag digital text där jag enkelt kan bläddra, söka, göra (läsliga) noteringar samt klippa-och-klistra. Egentligen är det bara i bastun man behöver utskrifter på papper (dubbelsidiga med fyra sidor på varje ark), brukar jag säga lite provokativt.

Det har också blivit så att besöken på biblioteken har blivit allt färre nu när det mesta kan sökas via den egna datorn från det egna skrivbordet. Besöken begränsar sig till hämtning av beställda böcker (sådana som inte fanns i digitalt format). Lite synd kanske för många gånger hittade man ju intressanta saker "bredvid" när man tittade igenom hyllorna.

Idag funderar jag inte ens på att använda tidskriftsartiklar som inte finns elektroniskt tillgängliga. "Det som inte finns på nätet; det finns inte". Inom mitt område lärande och informationsteknik finns rik tillgång på nätet, konstigt vore det kanske annars. Andra kunskapsområden är måhända sämre försedda med digitala texter.

Sammantaget är det väl inget som helst tvivel om att biblioteken har fått eller kommer att få en förändrad roll och den nya spännande utvecklingen handlar, som jag ser det, om open access.

Jag tror förstås att böckerna kommer att finnas kvar som fysiska artefakter. Riktigt gamla böcker är ju skatter i sig. Men med den nya tekniken kan de skannas in och på så vis bli tillgängliga för många utan att de slits.Tänk bara på Googles stora bokprojekt.

Boken är dock trevligare när man har lagt sig i sängen för att läsa; detta erkänner jag gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar