onsdag 8 september 2010

Open access bara för de som förstår att utnyttja den?

George Siemens, i bloggen härintill,pekade på en artikel som tog upp en problematik med den ökande tillgången på information och på "open access" till olika slags information.

I artikeln diskuteras frågan om open data may merely make the rich richer and the poor poorer, unless the "open access" paradigm is extended with what he calls "effective use. (http://www.readwriteweb.com/archives/when_open_data_is_bad.php)

 Visserligen är det så att den digitala information åtminstone i teorin är tillgänglig för alla men möjligheten att transformera denna tillgänglighet till något användbart samvarierar alltjämt med förmågan och möjligheten att utnyttja resurser i samhället. Och den är som vi vet ojämlikt fördelad. I teorin kan vem som helst med lust och energi skapa mervärde står det i artikeln; den målande metaforen är att tidvattenvågen vill svepa med sig alla till högre höjder. I verkligheten för den bara med sig the most ferociously competitive people in society. Det räcker alltså inte bara med öppenhet; det handlar om möjlighet och förmåga att göra något av öppenheten.

Denna problematik är förstås på ett generellt plan besläktad med andra föreställningar om "valfrihet". Såvitt jag vet gynnar valfrihet alltid dem som har tid, kunskap och resurser att välja. Sålunda leder valfrihet oftare till segregering än till utjämning.

Så hade jag aldrig tänkt om fri tillgång till information tidigare. Kanske bäst att tänka vidare på detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar