fredag 27 maj 2011

Web 2.0 i den högre utbildningen - ett projekt från HEA

Här kommer en liten "teaser" för ett bloggprojekt som jag hoppas kunna genomföra den närmaste tiden. En av mina "twitterspanare" hittade ett som jag bedömer mycket intressant dokument med titeln A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education som visade sig vara en detaljrik rapport från den brittiska Higher Education Academy (HEA). Författarna är Prof. Gráinne Conole and Dr. Panagiota Alevizou.


Rapporten är en översikt över vad som finns beskrivet om användningen av Web 2.0 verktyg i högre utbildning och den behandlar både forskningsartiklar och beskrivande exempel på hur dessa verktyg används i undervisning och lärande.

I introduktionen sägs att det numera finns en stor mängd beskrivningar av Web 2.0-verktyg när det gäller informellt lärande och från administrativa sammanhang medan det är sparsamt med resultat som beskriver på vilket sätt de nya teknologierna förändrar den pedagogiska praktiken in högre utbildning.

Rapporten tar olika områden såsom "Changing technologies", "Changing learning and learners", "Changing teaching and teachers" m.fl. I en fyllig appendixdel går man mer i detalj på specifika frågor som "typology of Web 2.0 tools", "e-learning models", "barriers to change" m.fl.

Jag har redan läst delar av rapporten och jag måste tillstå att jag är mycket nyfiken på vad jag själv kommer att kunna lyfta fram som väsentligt för mig egen förståelse sett mot bakgrund av den erfarenhet jag trots allt redan har.

Håll ögonen öppna för kommande inlägg eller ännu hellre, låt oss förena oss i läsning och kommentarer kring rapporten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar