torsdag 5 maj 2011

Passionerad publicering

Verkar som om jag har fått en själsfrände i Steve Wheeler när det gäller publicering via blogg. I ett inlägg som inleds med den sjunkande Titanic - jag härmar detta grepp men med en annan bild och vi återkommer till Titanic i slutet - reflekterar Wheeler om förhållandet mellan tidskriftsartiklar och bloggar. Jag återger nedan några av hans synpunkter interfolierade med några egna synpunkter här och var.


Wheeler säger att det finns mycket värdefullt i sådant som produceras av passionerade amatörer på bloggar och på Wikipedia (naturligtvis finns också mycket av mindre värde).

Många i den akademiska världen rynkar dessvärre på näsan åt det som är producerat av amatörer och någon går t.o.m. så långt att han säger att det både fördummar samhället och undergräver auktoriteten hos skolade vetenskapliga forskare. Många vill också förbjuda sina studenter att referera till Wikipedia.

Den återkommande kritiken mot det innehåll som produceras på nätet av amatörer är att det inte är granskat, peer-reviewed. Wheeler ifrågasätter dock om det är så enkelt att artiklarna är noggrant granskade medan användargenererat innehåll på nätet inte är det. Han menar att även om en blogg inte granskas på det formella och ofta och tidsödande sätt som en artikel, är det inte ovanligt att det han producerar i en blogg synas av mer än tusen personer per dag och att han genom detta får en ström av kommentarer och argument. Han menar att detta verkligen känns som att var granskad av peers. Därtill sker denna granskning inom minuter efter publicering.

En annan kritik är att bloggar mest innehåller illa underbyggda åsikter i motsats till forskares artiklar som bygger på empiriskt material. Men hur skall vid då förhålla oss till kvalitativ analys? menar Wheeler, det är ju långt ifrån all forskning som bygger på statistisk analys. Här verkar Wheeler mena att den kvalitativa forskningen ligger närmare "opinions" än den statistiska. Kanske är det här på sin plats att påpeka att även den till synes objektiva kvantitativa forskningen är beroende av på vilket sätt man operationaliserar mänskliga processer till siffror.

Åsikter, säger Wheeler, är dessutom utmärkta för att dra igång diskussioner. Det vore allt bra tråkigt om det inte presenterades några åsikter.

Man kan säga att bloggar som läses av många människor gör att dess författare får uppmärksamhet och uppskattning från sina läsare; detta är en annan sorts trovärdighet och uppmärksamhet än den som skapas av publicering i välkända tidskrifter. Erkännande från bloggar är omdelbart (och säkert mera flyktigt) medan erkännande från tidskrifter är mer "slow burning" (grillkol och briketter?).

Det är faktiskt så, menar Wheeler, att även bloggar börjar dyka upp i referenslistorna på "peer-reviewed" artiklar och därmed är det dags att återkomma till fartyget som sjönk.

Titanic byggdes av experter medan det framgångsrika byggande av Arken, som beskrivs i bibeln, byggdes av en passionerad amatör. Jag vill inte pracka på läsarna min tolkning av denna metafor utan överlåter den åt envar.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar