fredag 6 maj 2011

Litteraturöversikten som ängsligt tillbakablickande ritual

I ett måhända provocerande inlägg funderar George Siemens över den traditionella litteraturöversikten som måste finnas i all vetenskaplig text. Han har "issues with literature reviews", säger han.

The Beginning by Siriomi, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Siriomi 

Alla som känner till något av Siemens' arbeten inser förstås att han inte avser att förringa den roll som en litteraturöversikt spelar i all forskning. Det han vänder sig mot är vad man skulle kunna kalla litteraturöversikt som någon sorts ritual där litteraturöversikterna alltid följer ett visst mönster och förväntas fylla en viss andel av sidantalet i den vetenskapliga texten.

Siemens tar ett exempel från en egen omfattande litteratursökning där han menar att i alla dessa texter återkom liknande sidor där författare citerade varandra på sådant sätt att sidor skulle kunnat bytas mellan de olika texterna utan att det på något sätt hade försämrat kvaliteten hos de lästa texterna.

Detta innebär väl, som jag förstår det, att varje akademisk text bär på en massa onödig last mera av tradition än av nödvändighet.

Denna tradition innebär också att nya studenter skolas in i sättet att göra litteraturöversikter på ett sätt som motverkar förändring. Det blir helt enkelt svårt att komma med något nytt, menar Siemens, när man hela tiden ängsligt måste blicka bakåt och vara rädd för att inte ansluta sig till eller bygga på det som  gäller som norm i forskningen inom ett område.

Ibland skulle det vara välgörande att bildligt få börja skrivandet med en "empty canvas" för att få möjlighet att tänka något nytt.

Siemens' inläggg följs av en intressant diskussion där de flesta i sak håller med men där man också uttrycker behovet av struktur och inskolning i rådande praktiker.

Det jag själv kan känna igen är hur många akademiska texter ofta har delar inför vilka man känner att detta är inte så intressant men "det måste ju vara med för att det skall vara så"; det är så man gör.

Jag tror att det är detta ängsliga nästan rituellt upprepande av vad andra skrivit och hur man bör göra som Siemens vänder sig emot. Inte på något ställe i inlägget förringar han värdet och nödvändigheten av att läsa på och sätta in den egna forskningen i ett sammanhang. Tolkningen av Siemens' artikel är min egen. Läs för säkerhets skull originalet på http://www.elearnspace.org/blog/2011/05/01/the-problem-with-literature-reviews/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar