måndag 23 maj 2011

Nät, campus eller kanske båda?

Wendy Drexler twittrar om ett tänkvärt inlägg av Rob Jenkins där han diskuterar den ökande mängden nätkurser. Argumenten i den amerikanska världen är ofta att man kan ta in mer avgifter från studenterna utan att öka utgifterna.


Bland de frågor som Jenkins ställer är t.ex den om ifall verkligen allt lämpar sig för att undervisas på nätet. Vad är bäst ur ren kunskapssynpunkt? Detta är en fråga, tror jag, som inte kan ställas utan att man relaterar den till ett innehåll. Jenkins tar t.ex. en kurs i att tala inför andra som exempel. Kan den verkligen genomföras på nätet utan att man har tillgång till den dynamik som levande människor och en lärare utgör? Kanske blir Jenkins svar; den kanske blir tillräckligt bra för den som ändå inte hade möjligheten att studera på campus. Alltså rättså bra men inte lika bra som den blivit i campusundervisning verkar vara hans argument. Han tror att detta gäller för de flesta nätkurser:
They're not quite as good as face-to-face, but they're close enough.
Några kanske trots allt är lika bra ... eller rentav bättre? Några ämnen borde nog inte undervisas på nätet t.ex. avancerad hjärnkirurgi kanske.

En annan grupp av frågor som ställs är om studenterna verkligen klarar av att studera på nätet. Är det kanske så att vi skapar nätkurser bara för att locka till oss studenter utan att bry oss om ifall de klarar sig igenom kursen eller inte?

Mera konstruktivt slutar inlägget när Jenkins (motvilligt?) medger att antalet nätinslag kommer att öka så att de flesta kurser kommer att ha en del moment på nätet. Detta stämmer väldigt väl överens med det som jag själv brukar hävda, nämligen att det finns inslag som alldeles utmärkt väl låter sig undervisas på nätet, ja t.o.m. bättre medan andra innehåll alldeles självklart vinner på det mänskliga mötet i rummet. Jag tror att det är denna senare blandning som är mest fruktbar.

Alltså: vi skall göra det på nätet som vi gör bäst på nätet och inte uppta dyrbara lektionssalar och föreläsare med sånt som man kan göra på nätet. Lika självklart är det att när man behöver göra något där det mänskliga mötet är oundgängligt, skall man inte kasta bort den tiden genom att sitta vid sin dator.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar