tisdag 26 april 2011

Nätverk kräver autonomi och frivillighet

Vi talar ofta om nätverk som om det vore alldeles entydigt och självklart vad som får nätverk att fungera. I ett inlägg på bloggen Alchemy of Change definierar Gideon Rosenblatt vad som krävs för fungerande nätverk.


För det första är nätverk frivilliga relationer mellan självständiga deltagare. Det är viktig att det är frivilligt; ingen bestämmer att just du skall vara med i just det nätverket. Deltagarna i ett nätverk ansvarar enbart inför varandra, ingen kontrollerar någon annan och det rapporteras inte till någon överordnad som i hierarkiska strukturer.

Ingen yttre part bestämmer att det skall samarbetas för då är inte relationen frivillig och självständig. Istället är auktoriteten distribuerad och gemensamt överenskommen.

Ett utmärkande kännetecken är tillit (trust). Om man litar på varandra behöver man inte vara på sin vakt och det blir lättare att utföra något tillsammans. Tillit är förtjänad inte kommenderad d.v.s. man litear inte på någon därför att man tillsagd att göra så.

Ömsesidig respekt skapar ett bilateralt flöde som gör oss öppna för nya förbindelser i nätverket. Ömsesidig respekt, som framgår av namnet, verkar i båda riktningar och den bygger inte på titlar eller vad någon har utan på vem man är. I nätverk tilltalar man med namn och inte med titlar. Inlägget sammanfattas i följande punkter:

  • Trust builds living networks that are highly resilient, flexible and efficient.
  • Networks are voluntary connections between autonomous peers.
  • Networks are the connections that allow peers to work together.
  • In networks, there is no external controlling force.
  • The relationship is the “net” that supports “work” in the network.
  • Trust is the lubricant that supports relationships and makes a network work.
  • “Trust” is remaining open in the face of vulnerability.
  • When we enshrine mutual respect as a core principle of the network, we make it easier for new connections to happen.
  • We must safeguard trust to ensure that autonomy is not abused in a network.

Läs inlägget i original: http://www.alchemyofchange.net/trust-and-networks/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar