torsdag 28 april 2011

Bloggen och den akademiska publiceringen

Steve Wheeler ger mig "vatten på min kvarn" då han beskriver den snabba bloggens fördelar i förhållande till den långsamma tidskriftspubliceringen. (Se också mitt tidigare blogginlägg i detta ämne.) Några av hans argument kommer här i min tappning.

Wheeler menar att det tar alldeles för lång tid att publicera i tidskrifter (trots att han själv är redaktör för en tidskrift).

Tidskriftspubliceringen görs så viktig för forskare och universitetsledningar därför att publiceringarna sammanställs i databaser där man kan utvinna bibliometriska data och avgöra publiceringarnas "impact" varefter universiteten kan rankas och penningmedel fördelas.

Men, säger Wheeler, hur många läser egentligen de artiklar som är publicerade i de fina tidskrifterna? De mest ansedda tidskrifterna är ofta omgärdade av murar som det kostar pengar att korsa d.v.s. universiteten måste betala stora pengar för prenumerationerna. Ibland är det t.o.m. så att man måste betala för att bli publicerad i en tidskrift!

Wheeler menar att tidskriftspubliceringen framstår som allmer anakronistisk i en digital tidsålder där vi själva kan publicera. På nätet är det möjligt att bygga upp en läsekrets som i de flesta fall är avsevärt större än vad en tidskriftsartikel förmår åstadkomma.

Bloggen är det första valet för Wheeler när det handlar om att sprida idéer snabbt och direkt till en gemenskap av läsare. Bloggen är, skriver Wheeler, en interaktiv plats för idéutbyte, ett öppet arkiv av åsikter, en plats för att testa idéer, en grogrund där man kan presentera nya och annorlunda idéer.

Referens:
... before the ink is dry
http://steve-wheeler.blogspot.com/2011/04/before-ink-is-dry.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar