onsdag 27 april 2011

Ett eget universitet eller varför en akademiker bör blogga

"Every now and then I make the mistake of confessing to a colleague that I blog. They usually greet this confession with an uneasy smile and follow it with a look that says: “do you really have time for that?” I understand what they really mean: a serious tenure track assistant professor does not have time for blogging. With respect to my colleagues, they’re wrong: graduate students, post-docs, young faculty, and senior faculty too, should do more blogging not less. And, moreover, institutions of high education ought to start recognizing such work as an important component of a scholar’s profile."

Argumenten som Stephen T Casper framför är att universiteten idag har förändrats och att där inte finns den gemenskap som tidigare fanns där yngre lärde av äldre i seminarier och i sociala arrangemang som var naturliga vid universiteten.

blog insecurity by willlaren, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  willlaren 

Av dessa skäl har det blivit naturligt att söka samverkan och intellektuell stimulans utanför det egna universitetet. Att blogga blir då ett sätt att fortsätta den akademiska diskussionen, att skapa sig ett college of one's own som författaren skriver. I en blogg kan man snabbt publicera små texter som inte nödvändigtvis är färdigbearbetade och genom att följa bloggar får man tillgång till en stor mängd av andras reflektioner.

De som tar avstånd från bloggande menar kanske att det inte ger akademisk status på samma sätt som traditionella publiceringar men då tänker man inte på, säger författaren, att en diskussions- och läsekrets på ett fåtal personer kan vara mycket begränsande för den egna utvecklingen. Då kan ett "college of one's own /.../ become a lifetime of opportunity and passion"

Referens:
http://www.dictionaryofneurology.com/2011/04/why-academics-should-blog-college-of.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar