onsdag 6 april 2011

Läst eller inlåst - om öppen publicering

I ett föregående inlägg skrev jag om att den akademiska världen har en misstro mot det kunskapsflöde som finns på nätet. Idag fick jag "vatten på min kvarn" (betyder att jag fick argument som styrker det jag skrev ifall sådana stående uttryck i språket har förlorat sin mening för några).

I en liten artikel i The Guardian sägs att många idag missionerar om hur kunskaper kan bli var mans (och kvinnas) egendom genom att man går till nätet och tar reda på det man vill veta. Det fria uppslagsverket Wikipedia lär vara den femte mest besökta sajten på nätet.

Emellertid utgör den akademiska världen ett motstånd. I artikeln beskrivs (och detta visste vi ju redan) hur man å ena sidan talar om vikten att sprida forskningsresulten men å den andra sidan sveper in den i taggtrådsliknande stängsel hos välrenommerade tidskrifter (big-name journals) med det främsta syftet att främja den egna karriären.

Barbed Wire Twist by zayzayem, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  zayzayem 

Det finns dock ett fåtal "heroes" som det beskrivs i en länkad artikel  där välkända forskare går in och arbetar anonymt för det allmännas bästa. Ett sådant exempel astrofysikern Mike Peel vid University of Manchester. Peel som har editerat och bidragit med ett otal sidor i Wikipedia säger att det är svårt at få akademiker att bidra med artiklar därför att det inte är meriterande och inte ger några forskningspengar. Andra oroar sig för att en välskriven artikel kan ändras medan andra åter säger att det är orealistiskt att man skulle ägna tid åt att editera sidor på Wikipedia utan att gjorde det för något speciellt syfte.

De som faktiskt bidrar menar att det mest belönande är att man skapar sig en bild hos allmänheten. Om det nu är så att Wikipedia är den femte mest besökta webbsajten i världen, är nog inte detta att förakta. Det blir också lite komiskt i jämförelse med de som publicerar sig i "big-name journals" för karriärens skull och sedan måste skicka ut pdf-versioner av sina artiklar till de som ber om dem för att överhuvudtaget få dem lästa.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar