tisdag 8 februari 2011

Det goda, det onda det fula - om öppna lärresurser

I ett blogginlägg med det fyndiga namnet OERs: the good, the bad and the ugly kritiserar Tony Bates vår, möjligen naiva, föreställning om öppna lärresurser som något genuint gott. Bates menar inte att det något negativt att det finns öppna lärresurser men att det finns obegränsat med innehåll är inte samma sak som att det finns obegränsad tillgång till undervisning och lärande; öppet innehåll är inte detsamma som öppen tillgång till undervisning.


Den som har erfarenhet av att undervisa människor som håller på att lära sig något vet att lärande (om man tänker sig att det är konsekvensen av undervisning) inte handlar om att att innehåll skall flyttas in i den lärande ungefär som när man skyfflar kol (Bates liknelse). För att lärande skall ske krävs arbete, argumentation, reflektion och feedback, alltså det som akademiska lärosäten kan erbjuda.

Bates är därför inte imponerad av alla de öppna lärresurser och t.o.m. hela kurser som välrenommerade universitet erbjuder. Den ena sidan av Bates kritik handlar om att lärresurserna i många fall är av undermålig kvalitet; den andra handlar om att ryktbara lärosäten lägger ut material för att visa upp sig, material som sedan kanske "köps" rakt av studerande eller i värsta fall av jäktade lärare vid lärsoätena.

Jag tycker att Bates inlägg är värdefullt eftersom det uppmärksammar undervisningens värde. Många tänker idag att content is everywhere och att man därför skulle kunna spara in på undervisning om studenter lär sig själva genom att hämta innehåll från nätet. Detta skall man akta sig för. Erfarenheterna från grundskolan där eleverna lämnas att "söka på Internet" förskräcker.

Däremot tror jag kanske att den högre undervisningen på något sätt måste förhålla sig till att det finns innehåll på nätet genom att utnyttja detta samtidigt som det diskuteras, ifrågasätts och värderas. Det är just detta senare som konstituterar undervisning eller ett handlett lärande om man så vill.

Min egen slutsats blir alltså att vi skall se positivt på det innehåll som finns på nätet men att vi inte skall förledas att tro att det automatiskt leder till lärande. Lärande är oftast resultatet av ett medvetet arbete där erfarna lärare varsamt lotsar den lärande på vägen.

OERs: the good, the bad and the ugly

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar