fredag 28 januari 2011

Har du fått bra service av oss?

Hur skulle det vara om svenska universitetslärare tvingades bära en bricka i ett band runt halsen med frågan: Har du blivt väl betjänad här?

Vid ett amerikanskt college tog man fram sådana brickor med denna slogan i ett syfte att vara kundanpassad. Det skall ha blivit ett ramskriv bland lärare och forskare enligt artikeln The Wal-Mart ethos attracts few buyers among US lecturers . Vad universitetslärarna protesterar mot är en allt längre driven kommersialisering av den högre utbildningen där de inte vill medverka som någon slags försäljare.

Loot by splorp, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  splorp 

De som är för kommersialiseringen (fast man kanske inte uttrycker det så exakt så) menar att det är konstigt att inte universitetslärarna antar en serviceinställning gentemot studenterna.

Detta med att universitetslärarna skulle anta en försäljarattityd var tydligen inte något undanttag. Vid andra lärosäten har man drivit något som man kallar "Cares Customer Service Initiative" som innebär att medarbetarna får gå kurser för att bli serviceinriktade. De som anses särskilt serviceminded kan tom. få penningbelöningar.

Hela denna inriktning på att sälja en produkt (utbildning) bottnar i att de som betalar för en utbildning (en vara vilken som helst?) skall veta vad de får för pengarna.

Se gärna mitt tidigare blogginlägg om "Är du lönsam lilla student?" för en ytterligare diskussion i detta ämne.

Artikeln slutar med att konstatera att administratörerna på det lärosäte som nämndes först har backat så att det numera är frivilligt att bära brickan med på skriften "Have we served you well?"

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar