fredag 25 februari 2011

Flashseminarier - något för oss?

Jag råkade på en intressant artikel i The Washington Post, nätbilagedelen som handlar om "Education". Där presenteras idén om "flash seminars". Detta ärförstås analogt med spontana folksamlingar där informationstekniken har gjort det möjligt att på kort tid samla människor för någon viss aktivitet vid en exakt tidpunkt och plats.

Flash seminars fungerar kanske inte så ögonblickligt och man använder sig av traditionella informationskanaler som maillistor. Själva idén är dock att man kan med ganska kort varsel (ca en vecka) saml ihop de människor som är intresserade av att delta i ett seminarium kring ett intressant ämne och med en kunnig seminariepresentatör.

De som har tid och lust kommer, de som inte får plats får komma en annan gång det är något intressant. Lokalerna kan vara vanliga seminarierum men också andra utrymmen där man kan sitta och lyssan och delta. Det centrala är att här har några kommit för att de är intresserade av något. Inga andra krav ställs.

En intressant idé som kan vara värd att pröva. Som jag ser det annonserar man att då och då kommer den eller den att leda en diskussion om det eller det ämnet. De som har möjlighet och intressse kommer. Det tilltalande här är att det är interesset som driver och inte jakten efter poäng eller andra meriter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar