torsdag 10 februari 2011

Nytt nummer av The Horizon Report

The Horizon Report är en intressant rapport som spanar in i framtiden när det gäller informationsteknik för såväl utbildning som generellt. I varje nummer spanar man in vilka förändringar som man ser som närmast förestående och vilka som man tror kommer att ske på längre sikt. Jag har ännu inte hunnit läsa så mycket men jag skall här återge de trender och utmaningar som man ser i horisonten för de närmaste fem åren.

Trender
The abundance of resources and relationships
made easily accessible via the Internet is
increasingly challenging us to revisit our roles
as educators in sense-making, coaching, and
credentialing.

People expect to be able to work, learn, and
study whenever and wherever they want.

The world of work is increasingly collaborative,
giving rise to reflection about the way student
projects are structured.

The technologies we use are increasingly
cloud-based, and our notions of IT support
are decentralized.

Utmaningar
Digital media literacy continues its rise in im-
portance as a key skill in every discipline and
profession.

Appropriate metrics of evaluation lag behind
the emergence of new scholarly forms of au-
thoring, publishing, and researching.

Economic pressures and new models of edu-
cation are presenting unprecedented competi-
tion to traditional models of the university.

Keeping pace with the rapid proliferation of in-
formation, software tools, and devices is chal-
lenging for students and teachers alike.

Om man utgår från en traditionell bild av högre utbildning där studenter läser kurslitteratur går på föreläsningar och tenterar genom att svara på lärarens frågor, kan man nog se både förändringar och utmaningar. Hur skall vi som utbildare förhålla oss till den överväldigande mängd resurser som finns på nätet? Och hur kan vi hjälpa studenterna att skapa ett meningsfullt lärande med hjälp av allt detta osorterade material. En kort tid kan vi kanske låtsas som om det inte fanns och fortsätta med kurslitteratur som använts termin efter termin och föreläsa som vanligt. Men det kommer att bli ett allt starkare tryck på att kunna hämta material på nätet, att kursmaterial finns tillgängligt så att man kan studera varsomhelst och närsomhelst.


Sådana här förändringar kräver förstås att man kan göra bruka av de olika resurser som finns; media literacy brukar detta kallas. Detta gäller för studenter men kanske framförallt för lärare. Det kommer att krävas att man ständigt uppdaterar sina färdigheter eftersom det hela tiden kommer nya möjligheter. Idag finns kanske en försiktig användning av s.k. sociala medier inom undervisning. En del lärare experimenterar med grupper på FB, wikis och Twitterflöden. Gemensamt för alla dessa är att användarna är med och producerar istället för att enbart vara konsumenter.

Ett svårt dilemma kommer att bli hur vi skall bedöma de studerandes kunskaper och framförallt vilka mätinstrument vi skall använda. Att sitta i en tentasal och besvara frågor som redan besvarats av tidigare studenter under flera terminer verkar bli något problematiskt. En annan fråga är om vi måste bedöma helt andra förmågor än vad vi gör idag. Efter Bolognareformen vid de europeiska universiteten har det lagt enorma mängder tid på att formulera lärandemål på ett oantastligt sätt enligt den nya byråkratin. Däremot har det lagts mindre tid på att fundera över vilka nya kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som kan blir relevanta i en framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar