onsdag 19 januari 2011

Gör som vi säger annars får du inte vara med!

Det här lilla funderingen har kanske inte direkt att göra med nätet i den högre utbildningen men den har i hög grad att göra med frihet och öppenhet för information på nätet.

När jag idag ser mig omkring i min närhet kan jag inte låta bli att slås av hur väl den tillverkare med ett påbörjat äpple i sin logga har lyckats att sälja in sina produkter samtidigt som man rigoröst kontrollerar såväl programvara som informationsflöde från dessa apparater.

Jag läser en artikel med ett obehagligt innehåll i Göteborgsposten den 18 januari med rubriken "Med Apple som ansvarig utgivare". Författaren ironiserar inledningsvis över att den svenska tidningsutgivarkåren har fått ett oväntat tillskott i form av Apples vd; det handlar om företagets policy för att man skall kunna publicera en tidning i läsplattan iPad. Här krävs "full trohet" mot Apples policy. Om så inte är fallet blir det inget tillträde till Apples värld. I företagets policy regleras vad som får sägas om t.ex. religion och etnicitet; kravet är att det skall var utbildande, informativt och icke-provocerande. Artikelförfattaren skriver ironiskt att om man inte vetat varifrån dessa diktat kommit från kunde man lika gärna gissat att de kom från påven eller någon mulla med bestämda åsikter.

Restrictions Apply by Hermés, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Hermés 

Det allvarliga med detta, skriver artikelförfattaren är att allmänintresset böjer sig för teknokratiska och kommersiella intressen; yttrande- och tryckfrihet blir en handelsvara. Särskilt allvarligt är det att svenska tidningsutgivare som i andra fall gärna basunerar ut hur de står upp för pressfrihet inte blåser till strid. Här går man istället snällt med på att den som tillhandahåller en plattform skall få ett publicistiskt inflytande.

De som inte godkänns av Apple uppmanas att anföra besvär just hos Apple med den uttryckliga uppmaningen att inte försöka sig på något överklagande i någon allmän instans för det kommer inte att lyckas. Artikelförfattaren avslutar ironiskt med att påpeka att en sådan hållning brukar vara något som utmärker diktaturer.

Denna järnkoll på maskiner, programvara och informationsflöde får nästan den andra stora kommersiella aktören Google, där allt är öppet och fritt tillgängligt att framstå som ett under av idealitet. Nu vet vi förstås alla att här spelar de kommersiella intressena en minst lika stor roll men det sker liksom på ett sätt som gör att vi inte tänker på att det är vi själva och våra aktiviteter som är själva produkten man säljer.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar