tisdag 4 januari 2011

Förlorar vi förståndet i vår kommersialiserade tillvaro?

Häromdagen fick jag det videoklipp som är inbäddat längre ner i texten. Klippet visar på ett humoristiskt men också allvarligt sätt hur våra utbildningssystem misshushållar med och snävar in mänskliga förmågor på ett sätt som skapar ointresse, eller ännu värre, människor som kategoriseras som dysfunktionella.När jag såg filmen associerade jag direkt till en obehaglig artikel om den högre utbildningen som jag läst i Göteborgs-Posten den 31 december 2010. Jag har försökt hitta den för att länka här men det verkar inte som om GP har någon (för mig) begriplig sökfunktion för den här typen av material.

Det är en översatt artikel av den brittiska författaren, journalisten och universitetsläraren Kenan Malik med titeln "Blir du lönsam, lilla student?" Artikeln tar upp en allt mer långtgående kommersialisering av universitetsutbildningar i västvärlden. Studenter skall bli kunder och köpa sig sin utbildning som vilken annan produkt som helst. Utbildning och examina skall bjudas ut i konkurrens under förevändningen att detta driver upp kvaliteten.
Härigenom kommer också "marknaden" att saneras så att bara mest konkurrenskraftiga d.v.s. de som producerar "användbara" utbildningar blir kvar. Bolognaanpassningen är bara ett led i denna process.

Politiker säger rent ut att man bara skall ge forskningsbidrag till forskning som lönar sig d.v.s. det som på kort sikt kan omsättas i pengar. Detta innebär för det första att grundforskning utan klara ekonomiska incitament blir ointressant och härigenom blir även den naturvetenskapliga forskningen som annars brukar framhållas som så viktig hotad.

Vad som främst hotas är emellertid humaniora som betraktas som en lyx och "intellektuellt tingeltangel". Malik ser med förfäran hur flera världsberömda filosofiinstitutioner i Storbritannien läggs ned som olönsamma. Han avslutar med att säga att "[e]tt samhälle som vägrar att fundera på sådana frågor [filosofiska] är ett samhälle som bokstavligt talat har förlorat förståndet."

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar