fredag 3 februari 2012

Att utvärdera strömmande video

Jag har läst ytterligar en artikel om streamad video i högre utbildning. Det är lite underligt att jag faktiskt bara hittar gamla artiklar. Den här är ur British Journal of Educational Technology Vol 34 No 3 2003, med titeln "Questioning, promoting and evaluating the use of streaming video to support student learning", skriven av Kerry Shephard.


Artikeln handlar i grunden om ett antal fallstudier där man drar generella slutsatser. Här har jag valt att utelämna allt sådant som jag betecknar tidsbundet; teknologin har ju trots allt utvecklats avsevärt sedan 2003.

Inledningsvis talar Shepard om att video i grunden är ett narrativt medium och att det kan vara svårt att skapa interaktivitet. Ett sätt att göra detta är att presentera video i mindre segment, alltså att inte köra den som en film.

Ett annat tema som tas upp innan fallstudierna kommer är att det är svårt att med någon större säkerhet utvärdera värdet av video. Som jag förstår det finns det många variabler här. De man först kommer att tänka på är kanske om "de lär sig bättre" och om "det är bekvämt" för studenterna.

Ytterligare en aspekt är att det inte finns någon självklar plattform för streamad video. Detta är säkert något att beakta så att man inte låser in sig i någon programvara som utestänger några.

När man tittar på själva användningen konstateras att streamad video erbjuder en rad fördelar, inte bara det attt man behåller kontrollen över materialet då det inte laddas ned utan också detta att det kan redigeras, göras tillgängligt i segment och att det kan presenteras tillsammans med andra resurser. Det sistnämnda tycker jag verkar intressant då jag själv har prövat att bädda in video i webbsidor tillsammans med kommenterande text.

Gemensamman slutsatser från utvärderingsstudierna:
 •  Lärarna var i allmänhet entusiastiska och ville experimentera med det nya mediet.
 • Det innebär en hel del extraarbete för de inlblandade
 • Video är ett komplement och inte mainstreamresursen
 • Det är osannolikt att det blir kostnadseffektivt då det krävs extra stöd, extra tid och att det därtill är ett komplement
 • Video används som ett komplement till mer konventionella källor
 • Studenterna är nästan alltid entusiastiska
 • Det uppstår nästan alltid någon form av tekniska problem


Hur skall man få igång detta på riktigt då?
 • De flesta rapportera att det är svårt att hitta tid och att det krävs ytterligare stödresurser
 • Det kommer att inverka på lärarrollen
 • Man behöver lösa upphovsrättsliga frågor
 • Man kommer att behöva fundera över att alla får lika tillträde
 • Det kommer att behövas en ökad pedagogisk medvetenhet.
 • Man måste våga experimentera

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar