tisdag 31 januari 2012

Titta på föreläsning

Jag har sökt lite vidare idag om streaming av undervisning. I många artiklar talar man om det system man har använt. Jag har lärt mig en ny förkortning, AOF, som betyder "authoring on the fly", alltså ett system där det krävs väldigt lite handpåläggning. I det exempel jag läste fångade systemet det som projicerades på en whiteboard, kanske en s.k. IWB (!) en interactive white board. Lärarens röst, skrivande och de bilder som producerades gjordes tillgängliga på det här sättet. Det slår mig alltså att streamat innehåll inte behöver vara enbart "film" d.v.s. en lärare filmad rakt av.

Online Aktivismus by _dChris, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  _dChris 

Man har också studerat hur materialet används. I ett fall fanns gamla inspelningar att tillgå som föreberedelse för det kommande men detta tilltdrog sig inte något större intresse för de studerande. De nya föreläsningarna är däremot flitigt använda just efter att de getts live och inför tentamensperioder. Att kunna navigera i materialet så att man kan titta på det avsnitt man vill verkar vara viktigt.

När man analyserar tittandet, ser man att de inte tittar lika mycket på allt. Detta kan förstås bero på att en del material är svårare och därför behöver betittas flera gånger. Det kan också bli till en värdefull information för lärosätet som får en uppfattning om vad som är svårt eller vad som behöver presenteras på ett bättre sätt.

Jag fortsätter mitt utforskande.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar