måndag 2 januari 2012

Folkets visdom-en myt?

Många av oss, inte minst jag själv, uppfattar Wikipedia som en värdefull informationskanal på nätet. Den är också ofta beskriven som "the wisdom of the crowd", vilket väl antyder att när många människor samarbetar kommer detta att leda till att vi får tillgång till uppdaterad information av hög kvalitet. Nu finns det i sanningens namn också de som är tveksamma till den folkliga visdomen och menar att detta enbart kan leda till fördumning. Emellertid är den debatten inte i fokus för detta lilla inlägg.


En annan vanlig uppfattning om Wikipedia (och många andra teknikmedierade samarbetsprojekt) är att det sker en intensiv samverkan, collaboration, där var och en bidrar med en liten del och på så vis tillsammans skapar något som blir mer värt än vad vad och en på egen hand skulle kunnat åstadkomma.

Kimmons har i en artikel med titeln Understanding collaboration in Wikipedia i den utmärkta tidskriften First Monday (First Monday, Volume 16, Number 12 - 5 December 2011) ifrågasatt hur samarbetet i Wikipedia egentligen ser ut.

Det vanliga sättet att försöka kvalitetsbestämma artiklar är att göra detta genom begreppen rigour och diversity vilka respektive står för "the number of revisions" och "the number of unique contributors to a specifik article".

Generellt är kvaliteten bra. Det finns ett berömt exempel här som säger att "Wikipedia inte har fler fel än Encyclopedia Britannica (och att eventuella fel dessutom korrigeras snabbare än i Encyclopedia Britannica). Emellertid är det svårt att säga någon om själva samarbetsprocessen i stort utifrån specifika artiklar.

Vissa artiklar s.k. featured articles har visat sig bygga på mycket intensivt samarbete men det har också visat sig att den eller de som initierar artikeln är de som avgör huvudinnehåll och struktur medan senare revisioner mer fokuserar på ett mikroplan; de har mer karaktären av stil- och typografirevideringar och har därför förhållandevis liten inverkan på värdet av artiklen. En slutsats man kan dra är att det finns ett förhållandevis lite antal aktiva skribenter och att de flesta artiklar revideras ganska lite. Den som vill fördjupa sig mer i detta kan med fördel läsa Kimmons' diagram i artiklen.

Detta gör att man kan ställa sig frågande till Wikipedia som resultatet av intensivt samarbete, menar Kimmons. För att förstå samarbetet är det inte tillräckligt att räkna antalet revideringar och hur många som varit inblandade. Man bör istället undersöka karaktären av revideringarna.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar