onsdag 15 maj 2013

Skriva ständigt

Ett blogginlägg med titeln Why you should write daily författat av Leo Babauta tilldrog sig mitt intresse då det tangerade något som jag själv intresserat mig för. Babauta säger bl.a. att det dagliga skrivandet har bidragit till en av de största förändringarna i hans liv. Det är stora ord!

111011: 279/365 it’s hard to write this by djfiander, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  djfiander 

Bland de fördelar han ser med skrivandet är att det hjälper honom att reflektera över saker som han vill göra eller har gjort. Vidare skriver han att det gör hans tänkande mer ordnat därför att man tvingas organisera de "nebulösa" tankarna i en logisk ordning. Skrivandet bidrar också - ganska självklart - till att man blir bättre på att skriva, vilket paradoxalt nog har blivit allt viktigare i en digital tidsålder. Att skriva något för andra hjälper en också att sätta sig in i andras sätt att tänka - man tar läsarens perspektiv på ett annat sätt än när man tänker för sig själv. Som en följd av att man bättre kan sätta sig in i andras tänkande kan man också utveckla en förmåga att övertyga andra om det som man tycker är viktigt. Den som tänker att det inte finns något att skriva om får också veta att genom att skriva så genereras också nya idéer. Idéer finns överallt; det gäller bara att få syn på dessa och då är skrivandet ett utmärkt sätt. Slutligen skall man inte förringa vikten av att man bygger upp en läsekrets, stor eller liten med vilken man delar sina tankar.

Ironiskt nog, skriver Babauta, kan man inte riktigt förklara allt detta genom att berätta om det. De "livsavgörande" förändringarna upplever man enbart genom egen erfarenhet av att skriva.


Hur skall man då komma igång med detta skrivande? Här kommer några enkla råd i punktform:


  • Besluta dig för att skriva dagligen
  • Avsätt en tid varje dag och gör inga avkall från detta
  • Börja i det lilla
  • Blogga därför att man tänker annorlunda om man skriver för andra
  • Stäng av allt som kan distrahera dig i datorn


Författaren har också några program (säkert mot betalning) som han rekommenderar bl.a.  ett som heter Sea Change ProgramHur skall man nu placera in sig själv i ett sådant här tänkande? Själv har jag skrivit blogg (-ar) under en obetydligt kortare tid än Babauta och jag instämmer naturligtvis i det mesta av det han rekommenderar. Naturligtvis kan det vara svårt att faktiskt göra detta till en regelbunden vana och när jag tittar ttilbaka på min produktion över tid är den inte så regelbunden som jag önskar att den vore; under vissa månader är det förhållandevis många inlägg men under andra förekommer de mera sparsamt. Kanske är det trots allt så att Babautas råd om att man måste avsätta en viss tid varje dag och inte göra några avkall från denna som är nödvändigt för en regelbunden produktion. Vi får se om jag lyckas med detta.www.flickr.com
Lejon2008's items Go to Lejon2008's photostream

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige Licens.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar