torsdag 6 oktober 2011

Introduktion av verktyg för personligt lärande i högre utbildning

I artikeln Building Personal Learning Environments by using and mixing ICT tools in a professional way av Linda Castañeda och Javier Soto beskrivs hur man introducerar IT-verktyg i en kurs inom högre utbildning. Det övergripande syftet är att få studenterna att inse att de verktyg man introducerar ger dem möjlighet att utveckla sin kunskap och ta ansvar för sitt lärande.

När man undersöker vilka verktyg studenterna använder på sin fritid, ser man ett ganska begränsat urval och en intressant iakttagelse är att de i allmänhet inte förknippar denna användning med lärande. Lärande, som studenterna uppfattar det, handlar främst om att "ta in" och memorera.


Med utgångspunkt i studenternas (beränsade) datoranävändning, deras syn på lärande och vilken roll IT-verktygen spelar iscensätts drygt femton olika "hands-on-workshops" där olika verktyg introduceras. Några av dessa är blogg, wiki, Ning, sociala bokmärken, RSS, Google Docs, Slideshare m.fl.

Vidare introduceras Creative Commonslicensiering varefter de får utforska begreppet "digital divide" med hjälp av verktygen. Slutligen får de i uppgift och producera sig på nätet.

Efter att introduktionen av verktyg är avslutad och uppgifterna där verktygen tagits i bruk är genomförda, introduceras begreppet PLE och studenterna får i uppgift att grafiskt visualisera sin personliga lärmiljö.

Den som vill få en bild av hur personliga lärmiljöer - dock inte från det här projektet - kan avbildas kan gå till den här platsen.

I den utvärdering som följer är det föga överraskande att studenterna anser att skapandet av personliga lärmiljöer kan gynna lärandet. De tror också att de kommer att använda dessa verktyg i framtiden (om 5 år) även om en del garderar sig med kommentaren att de inte kan veta hur det ser ut om fem år.

I den avslutande summeringen konstaterar man att kunskapen om verktyg för lärande i allmänhet är liten. De verktyg studenterna regelbundet använder på sin fritid förknippar de i allmänhet inte med lärande, vilket de menar handlar om att lära "in" och memorera.

Den kanske intressantaste reflektionen är dock att genom att introducera olika verktyg och knyta dessa till begreppet personlig lärmiljö (PLE) så förser man de studerande med såväl verktyg som tankemönster som rustar dem att ta kommandot över sitt eget lärande i framtiden efter avslutad utbildning.

Celebration of Awareness by tonyhall, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  tonyhall 

Att elever och studenter måste rustas för framtiden med hjälp av IT är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Det är emellertid ovanligt att man i detta sammanhang talar om personliga lärmiljöer. Snarare är det ett formellt lärande där "datorvana" och förmågan att hantera program träder i förgrunden. Kanske är detta inte att förvånas över då det finns en motsättning mellan det anarkistiska och okontrollerade lärande som sker i personliga lärmiljöer på nätet och det formaliserade institutionella lärande som sker i skolan och universitetet.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar