tisdag 21 december 2010

Lärarens betydelse för andras lärande

Dagligen läser vi eller blir påminda om vilken viktig roll lärare har för människors lärande. Det är ett problem säger Stephen Downes att vi fokuserar så på traditionell lärarroll som den viktigaste faktorn för lärande.

De flesta accepterar idag att läraren inte längre är "the sage on the stage" men trots detta har många svårt att istället vara en "guide by the side" och framförallt vad det innebär att vara en sådan.

Downes säger att i hans fall handlar det om att vara en modell. Detta är viktigt därför att studenter behöver förebilder; all framgångsrik praktik börjar med att man imiterar den som är skicklig eller framgångsrik. Först senare börjar man att modifiera och skapa något eget. Personligen tror jag att detta med att imitera är något som är försummat i vår pedagogik; det har liksom inte varit riktigt fint att göra som någon annan.

För att vara en förebild måste läraren ta en aktiv roll och helt enkelt visa hur en framgångsrik och skicklig person agerar inom ett visst kunskapsområde. Det säger sig självt att läraren för att kunna vara en förebild måste vara uppdaterad inom sitt området både vad gäller att behärska relevant kunskap och de verktyg som används inom området; detta gäller inte minst de digitala verktygen för lärande.


Att agera som en kompetent rollmodell inom ett område innebär att den traditionella rollen som föreläsare och förmedlare av kunskap expanderar så mycket att det inte längre blir relevant att tala om en entydig lärarroll; det blir alltmer missvisande att tala om läraren som en "purveyor of an education".

På nätet idag finns en ständigt ökande ström av olika resurser i form av föreläsningar, artiklar, hela kurser och mycket mera. Detta innebär att undervisning  idag är så mycket mer eller i varje fall mycket annorlunda än vad det traditionellt har varit och det blir därför otillräckligt att tala om lärarrollen (i bestämd form) både som något man är bekant med och i entalsform.

I en undersökning på Twitter undersökte Downes vilka olika funktioner man ansåg att undervisare skulle fylla. Man fick ihop över tjugo olika kateorier. Den intresserade läsaren kan gå direkt till Downes artikel för att få en utförligare beskrivning av kategorierna:

 • The Learner
 • The Collector
 • The Curator
 • The Alchemist
 • The Programmer
 • The Salesperson
 • The Convener
 • The Coordinator
 • The Designer
 • The Coach
 • The Agitator
 • The Facilitator
 • Tech Support
 • The Moderator
 • The Critic
 • The Lecturer
 • The Demonstrator
 • The Mentor
 • The Sharer
 • The Evaluator
 • The Bureaucrat

Vi kan säkert själva komma på fler funktioner än dessa. Men med alla dessa funktioner som bakgrund blir det lite problematiskt att tala om läraren som central för studenters lärande om man därmed tänker sig en traditionell lärarroll som föreläsare och kunskapsförmedlare. Den eller de som skall vara "guide(s) at the side" behöver fylla olika funktioner och det är egentligen ganska osannolikt att dessa funktioner skulle kunna fyllas av en enda person (roll). Många finner kompletterande funktioner på nätet.

Om man trots allt skulle försöka definiera en roll för den som formellt har ansvar för många människors lärande (kursansvariga, lärare i högre utbildning m.fl.) skulle jag vilja framhålla den rollmodell som Downes talar om. Genom att själv vara en "learner", "agitator", "demonstrator", "sharer" o.s.v. visar läraren dels att man man själv fortsätter att lära och dels hur man går tillväga.

Kanske slutar detta lilla inlägg trots allt i att läraren har en viktig roll men att det blir missvisande om vi enbart föreställer oss en undervisare som föreläser, ställer frågor och rättar tentor. Om vi däremot tänker oss läraren som en som själv kontinuerligt lär sig och därvid blir en bra modell för de mindre erfarna studenterna, kan nog läraren trots allt bli central för andras lärande.

2 kommentarer:

 1. Du tag upp en jätte intressant artikel.

  Det har väckt mig en del utvecklande känslor och frågor.

  När du skriver att "har många svårt att istället vara en "guide by the side" och framförallt vad det innebär att vara en sådan"
  Det stämmer, jag tror att en del blir lärare för att de tycker att känner sig mäktiga: makt över elever, makt att vara där och undervisa, makt för att göra vad dem vill och inte som är bestämt för elever...

  Jag håller med Downes när du säger att i "hans fall handlar det om att vara en modell. Detta är viktigt därför att studenter behöver förebilder; all framgångsrik praktik börjar med att man imiterar den som är skicklig eller framgångsrik."

  Waldorfpedagogik tänker mycket på detta. Och jag som tre barns mamma, tycker att det stämmer med tänka att imitation är viktigt.


  När du skrev om rollerna, var jag var tvungen att läsa rollerna och då hittade* jag ett par meningar som skulle vilja kommentera:

  That's one reason why it is frustrating when people identify the role of the teacher as the central factor influencing the success or failure of a student's education

  Javisst att det är alltid lätt att skilja på den andra...men tycker du inte att det stämmer? Du som är lärare, vad tycker du om det?

  Och den andra mening var:

  "This is in fact what is happening online, at least, outside the circles of formal education. People are finding coaching where they need it, community where they want it, and lectures and demonstrations for those days when they have the time."

  Jag har varit på detta innan i någon annan blogg inlägg, jag vilja bara kommentera att han är helt rätt!


  *När jag läste Downes artikel hittade jag också Carls sagan hemsida under lecture rollen och den här en jätte fin melodi som passar jätte bra nu som det snöar... http://www.carlsagan.com/, jag twittrar om den ;)

  SvaraRadera
 2. "That's one reason why it is frustrating when people identify the role of the teacher as the central factor influencing the success or failure of a student's education"

  Jag har lite problem med detta uttalande därför att jag egentligen tycker att Downes i sin artikel också säger att lärare är viktiga, främst då som rollmodeller. Jag fick faktiskt läsa flera gånger för att få någon rätsida på detta. Jag tycker att faktiskt att lärare är viktiga på ett eller annat sätt. Vad jag uppfattar som själva budskapet är att vi inte får bita oss fast i att läraren är den som, och den ende, som är viktig för andras lärande. För läraren gäller det då att vara beredd att fylla olika funktioner och att låta andra fylla de funktioner han/hon inte kan fylla själv. Men visst kan lärare vara viktiga i framförallt barns lärande. Jag läste senast idag (22 december) om en numera åttioårig lärare som träffade sina gamla elever 25 år efter att hon slutat som aktiv lärare. Visst måste hon ha varit viktig för många.

  SvaraRadera