onsdag 15 december 2010

Gratis kurslitteratur

I det här inlägget (Internet, cost spur textbook revolt - Sacramento News - Local and Breaking Sacramento News | Sacramento Bee) beskrivs några intressanta försök att hålla nere kostnaderna för kurslitteratur vilka sägs ha ökat mer än övriga priser (gäller Washington DC). Kan man ersätta kurslitteratur med sådan litteratur som finns fritt tillgänglig på nätet? Finns det kanske rentav fördelar för fler än studenterna med detta?

I artikeln nämns hur några författare till en lärobok blev så upprörda när förlaget höjde priset mer än vad man kommit överens om så att man köpte tillbaka rättigheterna och gav ut boken som en fri bok att ladda hem. Genom att göra så kunde man också uppdatera boken efterhand. Man kunde också utnyttja de fördelar som en digital version av boken medger genom att infoga hyperlänkar till andra resurser. Särskilt svåra begrepp kunde förklaras genom särskilda fönster som öppnade sig när man förde muspekaren över det svåra stället.


Det visade sig att en mängd lärosäten kom att använda den nya boken och eftersom man hade satt licensrättigheterna så att man även kunde remixa innehållet kunde olika lärare anpassa materialet för sina speciella önskemål och förhållanden.

Ett annat initiativ är en wiki inom kemi där läraren uppmuntrar studenterna och andra att bidra. Genom att noga moderera innehållet kan den ansvarige garantera att innehållet håller hög kvalitet. I det här fallet gav man även studentern ett litet bidrag för det de var med och publicerade.

Allt detta låter väldigt positivt. Själv försöker jag att i så hög grad som möjligt använda fritt tillgängligt material i kurser. Populära böcker av enskilda författare är dock svåra att undvika. En önskan vore förstås att kursledare och forskare i högre grad än nu publicerade egna resultat och artiklar som open access. Något som borde inspirera till detta är den spridning som open accessmaterial i allmänhet får, vilket borde vara gynnsamt i jakten på citeringar.

6 kommentarer:

 1. I think that is fantastic to find good material for free! I am little bit concern about the business part...I would like to know what you think: Is it so that one not earns money by publishing a book or an article? If money does not mind, then who is going to publish article? People that already have money and they are not leaving of their publications. Will not the become an "exclusive" community that publish their articles and books for free?

  SvaraRadera
 2. I guess lots of people would like to monetize their writings and some might be quite successful too. If you write a text book which is widely used it will, no doubt bring in money to the author and even more to the publisher. However, the main objective for scientific writing is recognition. Publishing in high impact (and other) journals will make the citation rate go up and that is what is valued most. Open acccess is gaining ground, however, and within some areas where the knowledge development is rapid and dynamic the just-in-time and easily accessible aricles tend to be widely used.

  Finally, I think open access is also a matter of ideology. If you think it is fair to make research results, normally funded by public means ("tax payers money" as the right wing government in Sweden loves to say when it is about expenditures) publicly accessible then you'll prefer open journals and open access. Sadly to say, though, most would-be researchers (and senior researchers) are so eager just to be published in the "right" journals or in any journal for that matter that open access will not be their first alternative. But open access is gaining ground; one example is the descision to make all theses from the university of Gothenburg publicly available online.

  SvaraRadera
 3. Thank you for your explanation. I guess that this about publising the articles in the right journals is a matter of identity. They want to be "recognised" and do as the others do in their community. Hopefully, this is changing!

  SvaraRadera
 4. There are lots of open access journals. You might want to take a look at two of my favourites, IRRODL and First Monday as an example.

  SvaraRadera
 5. Lejon, do you no think that is really nice to get such comments from tezting@live.com one year after you published this articel? It means that the knowledge that you are sharing is still fresh and of interest. Wow!
  Thank you texting@live.com for resucitating our dialog!

  SvaraRadera