tisdag 15 juli 2014

Teknologi i skolan

Det där med teknologi i skolan har många aspekter. Nu har jag inte varit i den direkta skolverksamheten på ett antal år men jag har lång erfarenhet. Denna erfarenhet kommer emellertid från en tid då det inte fanns de tekniska apparater som finns nu. Det började komma in en del datorer när jag arbetade i skolan men det var ju alls inte fråga om några smarta mobiler eller surfplattor.


När det gäller mindre barn i förskolan, är jag nog lite konservativ kan jag tänka. Min föreställning är att det nog är viktigt:

  • att barn är utomhus så mycket som möjligt
  • att de rör sig även inomhus
  • att de kommunicerar med vuxna och varandra genom sagor, lekar och spel
  • att de prövar på den teknik som finns i samhället (t.ex. surfplattor)

Kanske är detta bara villfarelser, men så skulle i alla fall jag vilja att det var.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar