måndag 12 november 2012

Att lära från främlingar

På måndagsmorgonen får jag syn på ett intressant inlägg som kommer till mig via en av mina kanaler på nätet. Det är ett gästinlägg av Will Richardson med titeln Three Starting Points for Thinking Differently About Learning

Egentligen tar inlägget avstamp i utbildning riktad mot de yngre skolåren men det slår mig att det som sägs också är i högsta grad relevant även för högre utbildning. Jag skall lyfta några intressanta argument ur inlägget som naturligtvis bör läsas i original dessutom.Richardson ställer inledningsvis frågan till oss vad det kan betyda att kunskap (eller i alla fall information) numera inte finns enbart i klassrummet. Vad får detta för implikationer för den som undervisar? Vad innebär det att "klassrummet har fått tunna väggar"?
Vi vet ju alla att det pågår en frentisk aktivitet ute på nätet, speciellt i s.k. sociala medier. Ett förhållningssätt för undervisaren som jag tycker mig kunna utläsa ur Richardsons inlägg är att undervisare måste vara aktiva. Om man skall döma av den debatt som förs i samhället (tänker på Sverige), har vi nog framförallt en reaktiv hållning. Som jag uppfattar det handlar diskussionen oftare om olika problem med nätet i utbildning än om möjligheterna. Jag vet inte om jag har belägg för detta med nog känns det som om nätet ofta medför fler problem än möjligheter. Vi behöver bara tänka på diskussionen om plagiering, ytligt surfande, oförmåga att att födjupa sig, försämrad läsförmåga och en massa andra problem.

Richardson ser däremot att vi måste förändra vårt beteende; vi kan egentligen inte göra samma saker fast på lite snabbare och enklare sätt. Det är detta som jag har bloggat om tidigare då uttryckt som att vi försöker "få in" nätet och de sociala medierna i den traditionella verksamheten.  Vi måste lära oss att knyta kontakter och lära av och tillsammans med människor vi egentligen inte känner. Detta blir speciellt viktigt för en uppväxande generation som kommer att lära från nätet under resten av sin livstid.


Att knyta an till andra innebär också att man måste vara beredd att dela med sig av sitt eget arbete så att andra kan hitta just mig. Detta, menar Richardson, känns lite farligt för många men fördelarna är fler än nackdelarna.

Här återkommer det som jag själv flera gånger har varit inne på, nämligen att läraren i någon mening måste vara en förebild när det gäller att knyta kontakter och dela med sig på nätet. Om studerande, unga som äldre, ser hur och vad deras lärare delar på nätet, blir också detta en förebild för vad som kan och bör delas. Som bekant är det inte allt som bör delas med andra på nätet men detta är en anann debatt som vi inte skall uppehålla oss vid här.

Richardson menar att man måste vara mån om sitt rykte på nätet studenter måste "become Googled well". Verkligheten för oss alla i dag, barn som vuxna, är att vi kommer att bli "googlade" gång på gång under vår livstid av olika instanser som vi är beroende av, utbildningar, arbetsgivare m.fl.För att tala med den högre utbildningens term, lärandemål, kan man tolka Richardson som att han menar att det borde vara ett viktigt lärandemål att se till att man får ett fördelaktigt utfall när någon googlar ens riktiga namn efter avslutad utbildning. Detta innebär som jag kan se det att man inte är känd för fåniga eller komprometterande bilder  eller inlägg på något socialt medium men också att det går att hitta positiva produkter på nätet som man har delat.

Richardson slutar med att om vi i våra utbildningar fortsätter att enbart fokusera på poäng och rangordningar, kommer de studerande inte att få med sig den kunskap de behöver idag.

Även om ovanstående låter kritiskt är den goda nyheten, menar Richardson, att vi kan alla börja förändra vår praktik redan idag och detta leder med visshet till att vi ökar våra möjligheter att lära både djupt och passionerat.

Nu är jag väl, dessvärre, inte helt övertygad om att det är så lätt som Richarson vill få  det att låta "begin that change process in our own practice today" för då borde väl förändringen redan startat? Naturligtvis har den startat för många och kanske är det trots allt så att några uppmuntrande (eller kanske upplysande) ord av den här typen trots allt har en viss påskyndande inverkan.


 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License