onsdag 26 mars 2014

Stå på egna ben och kanske några till?Det yttersta syftet med olika sorters lärande oavsett om det sker i formell utbildning eller genom mer informell informationsinhämtning är nog individens utveckling till en som själv är kapabel att lära när kursen eller utbildningen är avklarad.

Idag har vi utomordentliga möjligheter att informera oss om snart sagt varje intresseområde. Men det sker naturligtvis inte utan att man själv har drivkraften att ta för sig av allt som finns att tillgå.

Den mest basala strategi som nog de flesta människor idag har prövat på är att "googla" på det som man vill veta. Sen kanske man nöjer sig med detta. Sannolikt tänker man ganska lite på att den information som finns på nätet är resultatet av att många andra människor har valt att dela med sig av sitt kunnande. Allt är naturligtvis inte utdelat på nätet av rent altruistiska skäl för att hjälpa andra utan åtskilligt, kanske det mesta, har pressats ut på nätet för att man vill bli sedd. För företag är detta naturligtvis i någon mån nödvändigt men också många individer lyckas skapa sig en viss stjärnstatus genom attt synas på nätet. Oavsett vilket kan man givetvis välja det man är intresserad av.

Nu är det alls inte de här aspekterna utav eget lärande jag tänkte ta upp här utan jag vill mer fokusera på de möjligheter man har att faktiskt informera sig utöver det enkla googlandet när man vill veta något specifikt.

I ett mycket intressant blogginlägg med titeln Five steps in developing a Personal Learning Network (PLN) skriver författaren om hur man kan ta ansvar för sitt eget lärande efter det att man har gått färdigt kursen eller slutat sin formella utbildning.

Inlägget tar upp 5 olika steg för att hålla sig informerad av egen kraft:

  1. Dela med dig av det du producerar
  2. Samla idéer (crowdsource) från de som har något att bidra med t.ex. via Twitter
  3. Träng djupare in i olika områden genom att följa bloggar inom ditt intresseområde
  4. Håll konversationen igång genom att följa och kommentera inom olika kanaler
  5. Organisera på något sätt så att du kan hålla reda på det du samlar

Som vanligt är det alltid bäst att läsa originaltexten som jag skrivit om här.

söndag 2 mars 2014

Professional visionThe other day I was arguing for the benefits, or rather the necessity, of conceptual knowledge (theoretical knowledge) in two student groups. I presented my view, at length, in both groups and my overall conclusion was that with conceptual knowledge within a certain domain your perception will be more differentiated and detailed compared with a layperson's perception. See also av Swedish posting here.

When I reflected on my presentations afterwards, it suddenly struck me that I forgot to present what , according to my view, might have been my most convincing examples. A recurring example in my lectures on this topic has been Charles Goodwin's article Professional Vision (URL: http://www.sscnet.ucla.edu/clic/cgoodwin/94prof_vis.pdf). In his article Goodwin shows what a "professional vision" entails by taking, first, an example from archeology and, second, an example from a court trial.

In the archeology example Goodwin shows that the expert archeologist, through using the discursive tools of the profession, can perceive what the novices cannot yet perceive until the expert archeologist actually teaches the novices what to see while standing in the mud. The other example is quite a nasty example where an expert police officer actually convinces the court that a severely beaten black man has presented a threat to a group of white police officers. By showing a video from CCTV, frame by frame, the expert convinces the court that the black man was about to attack the white police officers and that they had defended themselves. Both cases are meant to illustrate the concept of professional vision even if we probably dislike the use of professional vision in the second example.

Whereas professional vision can be viewed as an argument for the benefits - and necessity -  of a formalized discourse in any practice, my other example could in some way be viewed as an argument for the informal and situated character of learning. John Seely Brown and Paul Duguid's Stolen Knowledge (URL: http://www.johnseelybrown.com/StolenKnowledge.pdf) shows that not all learning can be formalized into propositional knowledge and the striking example here is how a person learning to play an instrument succeeds in passing the difficulties by "stealing knowledge" while watching real musicians. The article is also a very handy overview of situated learning and legitimate peripheral participation.

Enjoy reading these articles which supplement (!) my presentation.