måndag 9 mars 2015

Handlingserbjudanden

Hyper-Norman door by Cennydd, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License   by  Cennydd 


På morgonen läste jag ett intressant inlägg som fick mig att fundera lite vidare; det handlar om det dolda "skiftet" inom undervisning, i detta fall högre utbildning men jag tror att det kan vara generellt. Originalet finns här:

http://blog.edtechie.net/higher-ed/the-hidden-tech-shift-in-higher-ed/

I vilket fall tror jag att många av oss har hört att det går alldeles för långsamt med förändringarna inom utbildningar av olika slag. Teknikfantasterna brukar lägga sina pannor i djupa veck och tycka att lärare och andra utbildare är "bromsklossar" eller något i den stilen.

Författaren till artikeln menar att även om det ytligt kan se ut som om inget händer så har mycket förändrats. Först och främst ser inte studerandepopulationen ut som den gjorde tidigare; den består inte längre av enbart de som gått ut gymnasiet. För det andra så har lärplattformar nog slagit igenom på bred front, som GUL t.ex. Det kan nog numera betraktas som tämligen "normalt" och även oumbärligt att använda nätet för lärplattform, bibliotek, nätresurser, epost och inlämning av uppgifter.

Det som jag fascinerades mest av i artikeln var dock att författaren tog upp den fysiska miljöns inverkan på hur vi faktiskt beter oss. Det är ju trots allt så att föreläsnings- och lektionssalar inbjuder till eller kanske "erbjuder" vanliga föreläsningar och lektioner så som vi alltid har gjort. Kanske inte helt fel med uttrycket "det sitter i väggarna.

I det sammanhanget erinrar jag mig det mycket användbara uttrycket "affordance", en gång myntat av perceptionsforskaren Gibson. Affordance har kanske ingen bra svensk översättning, ibland säger man "affordans" inbland "erbjudanden". Låt mig ta ett exempel: Ett av de mera kända är detta med dörrhandtagen. En rund platta "affords" att man ska trycka på den medan en stång "affords" (erbjuder) att man ska dra i den. Så kan man förstå begreppet affordance men här måste man också tillägga att det som handtagen erbjuder fungerar enbart i kulturer där man har dörrar som kan öppnas så som vi är vana vid. Det är alltså ingen direkt egenskap hos själva handtaget som erbjuder det ena eller andra ifall man aldrig har sett en dörr eller ett sådant handtag. Ett annat exempel är brevlådan. För oss är det självklart vad man ska göra med en gul brevlåda men i fall man inte har postgång är det inte alls självklart att man ska lägga brev i den.

Om vi då återvänder till lektionssalen så har den tillkommit i en kultur där någon står och talar till andra som sitter och lyssnar. En sal erbjuder alltså möjligheten att föreläsa men också möjligheten att sitta och lyssna. Här kan vi ju tänka på att även vuxna människor tenderar att bli elever när de hamnar i en situation där de blir undervisade.

Lite intressant faktiskt, tyckte jag.