tisdag 15 juli 2014

Datasopor

push advertising by Will Lion, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License   by  Will Lion 

Jag träffade på artikeln om "datasopor" för en tid sedan och jag var tvungen att läsa den några gånger, dels för att det var mycket att läsa men framförallt för att jag tyckte det var ett så intressant ämne och dessutom skrivet med intressanta språkliga bilder.

Just detta att man på många håll i världen är liksom besatta av att samla så mycket information som möjligt (USA är väl mest på hugget här?) och att detta liksom blir en "sophög" som man inte riktigt vet hur man skall använda eller råkar använda på fel sätt som i exemplet med banklånekunden i artikeln, är något som kan vara värt att fundera över.

Vanligt omdöme verkar inte vara det som är högst prioriterat jämfört med sofistikerade algoritmer.

Teknologi i skolan

Det där med teknologi i skolan har många aspekter. Nu har jag inte varit i den direkta skolverksamheten på ett antal år men jag har lång erfarenhet. Denna erfarenhet kommer emellertid från en tid då det inte fanns de tekniska apparater som finns nu. Det började komma in en del datorer när jag arbetade i skolan men det var ju alls inte fråga om några smarta mobiler eller surfplattor.


När det gäller mindre barn i förskolan, är jag nog lite konservativ kan jag tänka. Min föreställning är att det nog är viktigt:

  • att barn är utomhus så mycket som möjligt
  • att de rör sig även inomhus
  • att de kommunicerar med vuxna och varandra genom sagor, lekar och spel
  • att de prövar på den teknik som finns i samhället (t.ex. surfplattor)

Kanske är detta bara villfarelser, men så skulle i alla fall jag vilja att det var.