torsdag 19 december 2013

Trender inom högre utbildning

Finns kanske ingen anledning att tugga om innehållet själv i sammanfattningen av de nära och lite mer avslägsna trender som beskrivs i projektet The Horizon Report. Läs gärna den länkade översikten (15-20 minuters översiktlig läsning för mig)