onsdag 27 juni 2012

Collaboration eller cooperation

Jag brukar alltid hävda att begeppsliga kategorier är viktiga för att begripa olika fenomen och nu gäller det begreppen collaboration och cooperation.

Distinktionen mellan dessa två begrepp får mig attt inse varför jag är så fascinerad av möjligheterna att verka på nätet samtidigt som jag alltid i grunden har avskytt grupparbeten. I ett blogginlägg av Harold Jarche med titeln In networks, cooperation trumps collaboration beskrivs en skillnad mellan collaboration cooperation. Jarrche citerar en gammal bekant, nämligen Stephen Downes som beskriver skillnaden så här:

"collaboration means ‘working together’. That’s why you see it in market economies. markets are based on quantity and mass."

"cooperation means ’sharing’. That’s why you see it in networks. In networks, the nature of the connection is important; it is not simply about quantity and mass."

"You and I are in a network – but we do not collaborate (we do not align ourselves to the same goal, subscribe to the same vision statement, etc), we cooperate."

Jarche säger vidare att när vi skiftar fokus från collaboration till cooperation innebär detta också att betydelsen av "teamwork" minskar till förmån för sådana resurser som finns utanför vår ordinarie hemvist. Detta gör arbetet med okontrollerbart. Sannolikt kommer vi också att få en annan bild av vad det innebär att vara en "medarbetare", en team player (min tolkning). Bestämda roller och detaljeade arbetsbeskrivningar kommer också att bli inadekvata för cooperativt arbete.

Jarche avslutar: You cannot train people to be social.
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar