måndag 26 mars 2012

Varför använder vi inte öppna lärresurser?

Jag träffar på ett litet inlägg från The Guardians blogg om högre utbildning med titeln Why don't more academics use open educational resources?

Det här inlägget ansluter väl till ett av mina tidigare inlägg där jag beskriver hur lärare och forskare gäran sprider sina vetenskapliga publikationer men i allmänhet är ovilliga att sprida sitt undervisningsmaterial.

I inlägget från The Guardian talas om hyllningarna till MITs open courseware men så är det en person som skjuter in att det må vara så att allt detta värdefulla material existerar men det används inte av akademiker och det förblir inte enbart oanvänt utan det betraktas av akademiker som utan värde (eller i varje litet värde).

Nej, forskarna vill gärna sprida sina forskningsresultat öppet på nätet men när det kommer till undervisningsresurser är är attityden: "Rör inte mina PowerPoint!"

Skribenten ställer frågan om varför så många är ovilliga att dela med sig av sitt undervisningsmaterial. Är det för att man är rädd att man inte skall få tillräckligt med erkännande? Eller så är det helt enkelt så att undervisningmaterial ger väldigt lite erkännande jämfört med forskningsresultat.


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License/>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar