tisdag 20 september 2011

Vad skall vi har universitetet till?

I ett inlägg med titeln Vocationalism and Higher Education skriver Patrick Keeney att den högre utbildningen allt oftare förväntas förse studenterna (kunderna, klienterna) med sådana färdigheter som direkt kvalificerar för arbetslivet på bekostnad av utbildning. Det finns alltså en konflikt mellan universitetet som en institution för bildning och en institution för träning för ett yrkesliv. Utbildning eller snarare bildning blir mer eller mindre synonymt med yrkesutbildning.


Vidare menar skribenten används allt fler termer och metoder från företagsvärlden inom den högre utbildningen. De som tidigare var studenter under utbildning är numera kunder eller klienter medan de utbildningsansvariga  blir allt mer villiga att använda mätmetoder hämtade från företagsvärlden.

Keeney drar slutsatsen att "[a]n ancient and invaluable educational ideal is under siege" och att universitetens egentliga mål har "been overthrown by naive appeals to a crude sort of economic utility".

Utmaningen ligger i att återupprätta förståelsen av bildning (utbildning) som något som går bortom ett snävt marknadstänkande. Bildning är inte samma sak som nyttoinriktad träning.

Vad som sägs ovan kan nog många hålla med om och det känns relativt okomplicerat när det gäller speciella discipliner inom den högre utbildningen. Men hur skall vi tänka om rena yrkesutbildningar? Läkare? Lärare? Ingenjörer? Sjuksköterskor? m.fl. Löper sådana programutbildningar större risk att bli "beställningsjobb" där man sneglar på vad man "måste kunna" för att sedan pricka av dessa färdigheter efterhand?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar