fredag 4 mars 2011

Kommunikation på egna villkor

Kan vi tänka oss att vi sitter och sänder textmeddelanden under en beggravningsakt? Frågan är inspirerad av en kommentar till Sherry Turkles bok Alone Together av Michiko Kakutani.

Turkle menar i boken att nya teknologier som epost, Facebook, Skype, rollspel m.m. har fått oss att sätta bekvämlighet och kontroll i främsta rummet samtidigt som vi minskar förväntningarna vi har på varandra.


Istället för att ha verkliga vänner skapar vi oss "vänner" på Facebook bland människor vi egentligen inte känner. Vi föredrar dessutom SMS- och twittermeddelanden framför telefon eftersom dessa låter oss kommunicera när vi vill och avsluta kommunikationen på egna villkor. Många av de som personer som intervjuas i Turkles bok avskyr telefonen eftersom det tar för lång tid och kräver för mycket att telefonera.

Ett annat problem som personerna i Turkles bok upplever att är att det är osäkert att tala i telefon därför att man inte har samma kontroll som när man använder text, man riskerar helt enkelt att framstå på ett icke önskvärt sätt när man talar direkt i telefon ("too much might show"). Text ger mer kontroll.

En av Turkles intervjupersoner säger att han oroar sig för att den bild han skapar av sig själv på nätet skall komma i konflikt med vem han verkligen är, när han ser att de människor han träffar i verkliga livet tenderar att behandla honom som den är han är på nätet. Men även om han kämpar för att "vara sig själv" är det hela tiden frestande att skapa en "image" på nätet som ger de "rätta" intrycken.

Turkle drar slutsatsen att livet på nätet främjar ytliga relationer eftersom individerna dras till lågriskförbindelser som alltid finns till hands och lätt kan avbrytas. Ett konkret exempel på detta är en s.k. chattroulette som visar människor med ljud och video och där man bara kan klicka på "next" för att se vad nästa som kommer att erbjudas härnäst. Det har visat sig att majoriteten klickar på "next" inom två sekunder för att få se nästa person.

De allvarliga konsekvenserna av att ständigt vara uppkopplad i något avseende, även under våra fritidsaktiviteter är att tiden för efteranke och välöverlagda beslut minskar, vilket gör oss mer benägna att handla impulsivt och oövertänkt.

Den slutsats som dras i recensionen är att teknologin ger en illusion av gemenskap utan krav på initimitet och att kommunikation kan ske utan känslomässig inblandning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar