onsdag 22 augusti 2012

Dialog på nätet

Ja, här har jag faktiskt återpublicerat ett inlägg som jag tyckte var intressant då jag själv har en hel del efarenhet av dialog och konversation i nätbaserat lärande. Jag citerar ett stycke ur den blogg som är länkad nedan då det anger väldigt väl hur jag själv ser på lärande i nätbaserade miljöer.

"...education and learning is not merely giving out the content, testing the students to see if they have got the right answers in assignments or examinations, though they may be important for course validation and institution accreditation.  It is about engaging people (both professors, educators, learners) to interact with each others, in the form of conversation, discourse, and to dialogue about the content, information, and learn about the implications and applications in study, at work, or in life."

Dialogue and conversation in Online Education and Learning | Learner Weblog

Läs helst det länkade originalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar