tisdag 11 december 2012

Öppenhet och gör-det-självlärande

Jag minns hur fascinerad jag var över att delta i två MOOC ledda av Downes och Siemens. Nu åstadkom jag väl inte maximalt i dessa men jag fick en inblick i vad det handlar om.

Lite vidare perspektiv får jag när jag dirigeras via Creelmans inlägg på Scoop.it till ett blogginlägg av Trent Batson där han sätter in MOOC i ett större sammanhang, nämligen "openness", öppenhet. Det är öppenheten som är den övergripande trenden och där MOOC är ett exempel. Det är de fria lärandereursena om allt och överallt som förändrar framförallt den formella utbildningen.

Eportfolio Discussion Question 7 by nickrate, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  nickrate 

Idag kan i princip alla lära sig på egen hand, DIY-learning, do-it-yourself. Här blir det centralt att skaffa sig en eportfolio som visar på vilket sätt man själv har strukturerat sitt lärande. En eportfolio blir liksom en retroaktiv kursplan som man strukturerar upp i efterhand.

Batson menar att "dropping out", att avbryta eller att bryta sig ut i det här sammanhanget, kan ges en positiv betydelse då det innebär att man tagit hand om sitt eget lärande. "DIY demands an eportfolio." Om man själv tänker beskriva sitt lärande, alltså inte vilka formella kurser man klarat av, behöver man ha sin egen portfolio ständigt tillgänglig på nätet, menar Batson. 

I detta sammanhang skall man också se företeelsen "badges" som innebär erkännande av avgränsade kunskaper. Jag skall försöka återkomma till badges.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar