torsdag 28 juli 2011

Blogguppehåll

Upptäckte idag att det var nästan det månad sedan jag skrev något. Ganska skönt faktiskt att bara slappna av ett tag. Även om jag inte producerat något eget har jag i alla fall följt mina favoritbloggare och twittrare ganska flitigt i mobilen så jag vet i alla fall lite vad som händer.

Idag hittade jag emellertid det tidningskrönika som tilldrog sig mitt intresse; det handlade om ideologier, något som kändes högaktuellt med tanke på händelserna i Norge nyligen. Skribenten beskrev hur ideologier å ena sidan kan vara det positivt verktyg med vilket man kanske uppfatta världen, hur man önskar att den skall vara och hur man kan verka för att åstadkomma det man tror på.

Dessvärre finns också det negativ aspekt med ideologier då de filtrerar tillvaron så att man ser det man vill se i det som sker. Detta är vi sannolikt alla offer för och det begränsar oss och kan leda vilse.

Ett obehagligt exempel på detta har pressens och förmenta experters ganska entydiga spekulationer om att dåden i Norge måste vara ett verk av de terrornätverk som oftast nämns när sådana här händelser iscensätts.

Ganska oroande egentligen att vi har blivit så tillvanda av media att tankarna nästan alltid går i viss riktning. Men kanske finns det strategi bakom detta också?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar